Panele dyskusyjne - miniatura

Panele dyskusyjne

W ramach Polskiej Platformy Tańca 2019 odbędą się panele dyskusyjne z udziałem reprezentantów środowiska tanecznego z Polski i z zagranicy, a także ekspertów mających realny wpływ na rozwój tańca w jego różnorodnych kontekstach.


7 września, 12:00–13:30

Taniec w kontekstach społeczeństwa obywatelskiego

Panel dyskusyjny Taniec w kontekstach społeczeństwa obywatelskiego nie przypadkiem odbywa się Gdańsku i w Europejskim Centrum Solidarności. Gdańsk - Miasto Wolności jako pierwszy ośrodek w Polsce wprowadziło model integracji imigrantów i uruchomiło działalność Rady ds. Równego Traktowania. Gdańsk traktuje też taniec jako jedno z narzędzi budowania solidarnego społeczeństwa i relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu granic i różnic międzykulturowych. Zaproszeni przez nas paneliści zaprezentują metody i narzędzia pracy z mniejszościami społecznymi i etnicznymi oraz grupami defaworyzowanymi, za pomocą których, oraz poprzez taniec, włączają je do szerszego dyskursu publicznego.

Paneliści:
Roberto Casarotto (IT)/Migrant Bodies
Efva Lilja (SE)/independent expert
Aurora Lubos (PL)/independent artist
Sue Shroeder (USA)/CORE Dance
Krzysztof Skolimowski (PL)/Akademia Muzyczna Łódź
Moderator: przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności


7 września, 14:00–15:30

Sieci dla tańca

Globalność współczesnego świata otwiera przed artystami możliwości podejmowania działań w nowych obszarach: geograficznych, artystycznych i społecznych. 
Funkcjonowanie w sieciach jest jednocześnie możliwością i koniecznością. Pozwala na dalszy rozwój, promocję własnej twórczości i wymianę doświadczeń w różnorodnych kontekstach.
Prezentowane w trakcie panelu formy sieci, oparte na różnych ideach i pełniące rozmaite funkcje, wskazują na istotną rolę połączonych modeli współpracy.

Paneliści:
Elisabetta Bisaro (FR)/Dancing Museums
Marta Keil (PL)/Eeast European Performing Arts Platform
Jurij Konjar (SL)/Habitat
Maciej Kuźmiński (PL)/Polska Sieć Tańca – Polish Dance Network
Joanna Leśnierowska (PL)/Art Stations Foundation
Kamma Siegumfeldt (DK)/PASSAGE Festival
Moderator: przedstawiciel Instytutu Kultury Miejskiej


8 września, 10:00–11:30

Modele i strategie funkcjonowania tańca w Polsce

W trakcie panelu zaprezentowane zostaną współczesne modele funkcjonowania tańca w sektorze publicznym i pozainstytucjonalnym. Omówimy główne strategie współpracy i kierunki rozwoju produkcji i promocji sztuki tańca w kraju.

drukuj