Konsultacje z Komisją Artystyczną PPT 2019 - miniatura

Konsultacje z Komisją Artystyczną PPT 2019

Podczas dyżuru merytorycznego artystki i artyści będą mogli zasięgnąć opinii członków i członkiń Komisji Artystycznej zarówno na temat spektakli rekomendowanych do udziału w Platformie,
jak i tych, które nie zostały przyjęte w pierwszym lub drugim etapie selekcji.

Zachęcamy do indywidualnych konsultacji. Nie obowiązują zapisy.

7 września, sobota, 11:00–12:00 oraz 8 września, niedziela, 12:00–13:00 – Europejskie Centrum Solidarności


Członkowie i członkinie Komisji będą także udzielać informacji zwrotnej w trakcie całej Platformy. Przewidziano również możliwość mailowego udzielenia informacji zwrotnej. Indywidualne zapytanie należy kierować na adres info@polskaplatformatanca.pl.

drukuj