Teatr A PART, Teatr Amareya / Marcin Herich, "Cztery"

Cztery performerki. Kobiety, osoby, ciała.
"Cztery" w Japonii i Korei jest homofonem słowa „śmierć”.
W kulturze europejskiej jest liczbą człowieka, symbolizuje materię i doczesny porządek.
Cztery strony świata, cztery pory roku i cztery żywioły.
Czterej jeźdźcy Apokalipsy.
Cztery rzeczy nienasycone: otchłań, łono niewiasty, ziemia i ogień.
 
scenariusz i reżyseria: Marcin Herich
współpraca choreograficzna: zespół
wykonanie: Daniela Komędera, Katarzyna Pastuszak, Aleksandra Śliwińska, Monika Wachowicz
reżyseria świateł: Marcin Herich i Bartosz Gburek
muzyka: Angel, Kato Hideki, Mr Geoffrey & JD Franzke
produkcja: Teatr A Part
koprodukcja: Teatr Amareya
partner: Fundacja Paryż

premiera: 15 czerwca 2018 roku, Katowice

czas trwania: 40 minut

Cztery jest efektem projektu Bezdech, realizowanego przez Teatr A Part.

W całym spektaklu są sceny nagości.

Marcin Herich – reżyser i aktor; absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Założyciel Teatru A Part w Katowicach. W latach 1985–2004 roku związany z katowickim alternatywnym Teatrem Cogitatur. Zrealizował w Teatrze A Part około dwudziestu spektakli, w tym produkcji scenicznych, widowisk plenerowych, projektów site specyfic. Spektakle Teatru A Part zostały pokazane dotąd w dwudziestu ośmiu krajach na pięciu kontynentach.

Teatr A Part – teatr autorski, założony przez Marcina Hericha w 2004 roku w Katowicach. Niezależny projekt artystyczny i grupa teatralna, realizująca autorskie przedstawienia sceniczne, działania site specific oraz widowiska plenerowe. Teatr ciała, ruchu, formy i narracji wizualnej. Producent i organizator odbywającego się od 1994 roku w Katowicach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A Part.

apart.art.pl

Teatr Amareya – niezależny teatr ruchu i ciała, założony w 2003 w Gdańsku; działa także pod szyldem Amareya Theatre & Guests. Najważniejsze spektakle w repertuarze: Deadman Eating Watermelon (2018), Kantor_Tropy: COLLAGE (2016, reż. K. Pastuszak), Pamięć wody (2016), 2 (2013, reż. K. Pastuszak), Nomadka (2012; reż. K. Pastuszak), Pusty dom (2011, reż. A. Kamińska). Spektakle i performanse teatru regularnie prezentowane są na festiwalach w Polsce i za granicą. Ich wspólnym mianownikiem jest zainteresowanie ciałem jako tworzywem działań scenicznych i nośnikiem sensów.

teatramareya.pl

drukuj