Jan Łosakiewicz - miniatura

Jan Łosakiewicz

Kiedyś tancerz, dzisiaj – choreograf, reżyser, animator i organizator kultury, pedagog-wychowawca młodzieży. Od 32 lat pracuje z Zespołem Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” jako choreograf i dyrektor. Urodził się w Lublinie w rodzinie o bardzo bogatych tradycjach muzyczno-tanecznych. Tam też ukończył Społeczne Ognisko Baletowe. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, którą to ukończył w 1978 roku ze specjalizacją tańców i ćwiczeń ruchowych.

Przez 12 lat pracował w Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury (dzisiejsze Narodowe Centrum Kultury), działającym przy Ministerstwie Kultury i Sztuki zajmując się tam doskonaleniem, dokształcaniem i kształceniem instruktorów tańca w Polsce. Organizował warsztaty artystyczne, kursy kwalifikacyjne dla instruktorów tańca, konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe, nawiązując współpracę z organizacjami tanecznymi na świecie. Jako konsultant, autor lub realizator przyczynił się do wydania wielu tanecznych materiałów metodycznych (m.in. Mazur – kroki i figury, Systematyka kroków i figur w obrębie jednej pary w polskich tańcach narodowych, Tańce Polskie – Śladami Oskara Kolberga).

Przez Ministra Kultury i Sztuki został powołany do Rady Ekspertów ds. Tańca i Folkloru.
Jako niekwestionowany autorytet w dziedzinie tańców polskich doprowadził do reaktywowania turniejów i konkursów tańców polskich i przyczynił się do rozwoju ruchu tańców narodowych w Polsce. Legitymuje się Certyfikatem Sędziego Eksperta w dziedzinie tańców polskich. Współpracując z muzykami takimi jak Witold Jarosiński i Przemysław Marcyniak stworzył ponad sto kompozycji tanecznych dla zespołów polskich i zagranicznych.

Uhonorowany został wieloma nagrodami indywidualnymi Ministra Kultury, Ministra Edukacji, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną. Od wielu lat współpracuje ze światową organizacją CIOFF®, pełniąc w niej funkcję v-ce przewodniczącego Sekcji Polskiej.

fot. Karolina Gmurczyk

drukuj