Jacek Łumiński - miniatura

Jacek Łumiński

Założyciel, dyrektor i choreograf Śląskiego Teatru Tańca w latach 1991–2013. Ukończył Pedagogikę Tańca na Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1984–88 tańczył w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. W latach 1988–90 podjął pierwsze próby utworzenia zespołu tańca współczesnego. W 1991 Łumiński założył w Bytomiu Śląski Teatr Tańca jako pierwszy zespół tańca współczesnego w Polsce – instytucję, której celem od samego początku był rozwój i promocja sztuki tanecznej w kraju i za granicą. W 2005 we współpracy z sześcioma europejskimi szkołami tańca, opracował program pierwszej w Polsce szkoły tańca na poziomie akademickim. Program ten stanowił podstawę do utworzenia w 2007 Wydziału Teatru Tańca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W 2008 po uzyskaniu tytułu doktora sztuk teatralnych PWST w Krakowie, Łumiński został dziekanem WTT w Bytomiu.

W latach 2004–2010 Jacek Łumiński był doktorantem Indiana University w Bloomington (USA) na Wydziale Antropologii pod kierunkiem profesor Anyi Peterson Royce. Tytuł doktora sztuk teatralnych otrzymał w 2008 roku w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie po napisaniu pracy doktorskiej pod kierunkiem profesora Jerzego Stuhra.

Inspirując się polskim folklorem i tradycyjną kulturą polskich Żydów Łumiński stworzył technikę tańca i metodę kompozycyjną, którą później nazwano polską techniką tańca. W 2018 został laureatem dorocznej nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie tańca oraz otrzymał srebrny medal „Gloria Artis”. Współpracuje z instytucjami edukacyjnymi i artystycznymi w kraju i za granicą, m.in. w USA, Kanadzie, Chinach, Hong Kongu, Singapurze i Izraelu, gdzie prowadzi wykłady/warsztaty w dziedzinie tańca, antropologii kultury, roli sztuki w przemianach społecznych. Od 2018 roku jest członkiem grupy doradczej ds. planowania strategicznego w zarządzie International Consortium for Advancement in Choreography, Inc.

fot. archiwum domowe

drukuj