Hanna Raszewska-Kursa - miniatura

Hanna Raszewska-Kursa

Badaczka i krytyczka tańca, freelancerka. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim (2006) i Podyplomowe Studia Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (2011). W 2011 roku ukończyła szkolenie na warsztatach choreologicznych w Instytucie Choreologii w Poznaniu na poziomie zaawansowanym prowadzone przez prof. dr. hab. Roderyka Langego i mgr Urszulę Loba-Wilgocką. Od 2016 roku jest doktorantką Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Wykłada teorię tańca oraz historię tańca XX i XXI wieku. Publikuje teksty krytyczne i publicystyczne, recenzje, relacje, wywiady (m.in. taniecPOLSKA.pl, „nietakt!t. Inne strony teatru”, teatralny.pl), a także artykuły w monografiach i czasopismach (w tym „Studia Choreologica” nieprzerwanie od 2011 roku). W 2014 roku nakładem Wydawnictwa UMFC ukazała się publikacja zbiorowa w jej opracowaniu Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. W 2015 roku Fundacja Ciało/Umysł wydała publikację Warszawska Scena Tańca 2007–2015. Dance and Family (koncepcja: Edyta Kozak, Hanna Raszewska, tekst: Hanna Raszewska). W ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisała książkę Teoria tańca w polskiej praktyce, która ukaże się w 2018 roku nakładem wydawnictwa Universitas. Również w 2018 roku ukaże się pod jej redakcją publikacja Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura. Wydawnictwo pokonferencyjne Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018.

Należy do Polskiego Forum Choreologicznego, Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca, Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca w Warszawie, International Council of Kinetography Laban. Jest współzałożycielką sekcji warszawskiej CID-Varsovie (International Dance Council CID), prezeską Fundacji „Myśl w Ciele”, założycielką i liderką Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej.

fot. Michał Kursa

drukuj