Wyniki naboru do OPEN PLATFORM - miniatura

Wyniki naboru do OPEN PLATFORM

30 kwietnia zakończył się nabór do otwartego networkingu i sesji prezentacji w ramach OPEN PLATFORM podczas finału Polskiej Platformy Tańca 2019, która odbędzie się we wrześniu 2019 roku w Gdańsku.

13 maja 2019 roku odbyło się spotkanie Komisji składającej się z przedstawicieli organizatorów w składzie:

1) Katarzyna Chmielewska, przedstawicielka Stowarzyszenia Teatr Dada von Bzdülöw;
2) Agata Wittchen-Barełkowska, przedstawicielka NU Foundation;
3) Karolina Wycisk, przedstawicielka Instytutu Muzyki i Tańca.


Do otwartego networkingu zgłosiło się dwudziestu pięciu Wnioskodawców, w tym osoby prywatne oraz przedstawiciele instytucji i organizacji. Wszyscy Wnioskodawcy zostali zaproszeni do udziału w tej części Open Platform.


W ramach mini-targów wystawcy będą mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności, promocji dotychczasowych osiągnięć oraz wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.


Do sesji prezentacji zgłosiło się dwudziestu pięciu Wnioskodawców. Biorąc pod uwagę dorobek artystyczny, przesłane materiały oraz indywidualną motywację, Komisja wybrała piętnastu artystów.


Komisja zaprosiła do sesji prezentacji następujących Wnioskodawców:

1. Aleksandra Bożek-Muszyńska
2. Tomasz Ciesielski
3. Hygin Delimat
4. Wojciech Grudziński
5. Maciej Kuźmiński
6. Wojciech Mochniej
7. Anna Nowicka
8. Bartosz Ostrowski
9. Renata Piotrowska-Auffret
10. Magdalena Ptasznik
11. Anna Steller
12. Anna Straczyńska
13. Natalia Wilk
14. Bartosz Woszczyński
15. Dawid Żakowski


Uczestnicy tej części przygotują swoje prezentacje (główne założenia pracy artystycznej, obszary zainteresowań, kierunki i modele współpracy) przy wsparciu trenera podczas warsztatów z komunikacji oraz indywidualnych konsultacji, organizowanych przez NU Foundation. Warsztaty odbędą się pomiędzy 21 a 23 czerwca 2019 roku.


Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mejlową o sprawach organizacyjnych w najbliższym czasie.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem: info@polskaplatformatanca.pl.


Bardzo dziękujemy za zgłoszenia!

drukuj