Wyniki konkursu na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019 - miniatura

Wyniki konkursu na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019Na konkurs ofert na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019, ogłoszony przez Instytut Muzyki i Tańca w dniu 3 lipca 2017, wpłynęły dwie oferty: z Gdańska (Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw) i z Wrocławia (Biuro Festiwalowe Impart 2016). 4 września 2017 w siedzibie IMiT komisja wyłoniła zwycięską propozycję.

Skład komisji:

Z-ca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Joanna Szymajda

Rada d.s. tańca IMiT:

Przewodnicząca Maria Stokłosa
Dr Barbara Sier-Janik
Hanna Strzemiecka
Prof. dr hab. Dariusz Kosiński
Jacek Przybyłowicz

Decyzja komisji:

Biorąc pod uwagę poziom deklarowanego zaangażowania finansowego i organizacyjnego, zaangażowania lokalnego środowiska artystycznego w projekt, jego dorobek oraz możliwości organizacyjne, a także deklaracje zaangażowania partnerów wydarzenia, komisja uznała obie propozycje za spełniające podstawowe warunki konkursu. Komisja w drodze konsensusu zdecydowała o wybraniu oferty Stowarzyszenia Teatru Dada von Bzdülöw na współorganizację PPT 2019 w Gdańsku. Jednocześnie komisja rekomenduje zaproponowanie współorganizacji pokazów poplatformowych we Wrocławiu.

Do pobrania:

Protokół z obrad komisji

drukuj