Wyniki etapu selekcji finalnej - miniatura

Wyniki etapu selekcji finalnej

Zgodnie z regulaminem konkursu na prezentację spektaklu tańca podczas Polskiej Platformy Tańca 2019, 7 maja 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie Komisji Artystycznej PPT 2019 w celu wyboru od dziesięciu do piętnastu spektakli w drodze selekcji finalnej.


Skład Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2019:

1) prof. dr hab. Ewa Wycichowska – ekspertka z ramienia Instytut Muzyki i Tańca
2) dr hab. Wojciech Klimczyk – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca
3) dr hab. Tomasz Nowak – ekspert z ramienia Polskiego Forum Choreologicznego
4) dr Jacek Łumiński – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca
5) Jacek Przybyłowicz – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca
6) Hanna Raszewska-Kursa – ekspertka z ramienia Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca
7) Sonia Nieśpiałowska-Owczarek – ekspertka z ramienia współorganizatora PPT, Stowarzyszenia Teatr Dada von Bzdülöw
8) Hanna Strzemiecka – ekspertka z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca
9) Krzysztof Szymański – ekspert z ramienia Sekcji Tańca i Baletu ZASP


Etap selekcji finalnej odbył się zgodnie z regulaminem prac Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2019 pkt. IV Proces wyboru spektakli do udziału w Platformie.


W posiedzeniu Komisji nie brał udziału Jan Łosakiewicz, który z przyczyn losowych był zmuszony zrezygnować z udziału w pracach Komisji na etapie selekcji finalnej. Funkcję Przewodniczącej Komisji pełniła Ewa Wycichowska. W posiedzeniu brała udział również Karolina Wycisk, koordynatorka PPT, bez prawa głosu.


Zgodnie z regulaminem prac Komisji Artystycznej PPT, trzecie spotkanie Komisji miało na celu wybór od dziesięciu do piętnastu spektakli zakwalifikowanych do udziału w Platformie.


Przy wyborze spektakli na etapie selekcji finalnej Komisja kierowała się kryterium oryginalności koncepcji artystycznej spektakli, wartości artystycznej spektakli, profesjonalizmu wykonawczego i realizacyjnego. Członkowie Komisji wybrali następujący tryb selekcji: głosowanie większością głosów.


Spośród trzydziestu spektakli wyłonionych w procesie preselekcji Komisja Artystyczna wybrała dwanaście przedstawień, które zostaną zaprezentowane w dniach 5–8 września 2019 roku podczas Polskiej Platformy Tańca w Gdańsku.


Lista spektakli zakwalifikowanych do prezentacji w ramach Polskiej Platformy Tańca 2019
(w porządku alfabetycznym wg nazwy Wnioskodawcy):

1. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, chor. Jakub Lewandowski, Rozkosz
2. Compagnie Linga, chor. Katarzyna Gdaniec, Marco Cantalupo, Flow
3. Delimat Hygin, Slowstepper — On The Edge Of Survival
4. Grala Paweł, Matryca (Prześwit)
5. Grudziński Wojciech, POPULUXE
6. Haduch Małgorzata, Owczarek Paulina, KIO in Motion
7. Nowak Dariusz, Dor Mamalia, into me, see
8. Nowicka Anna, This is the Real Thing
9. Olszowska Iwona, Konior Paweł, Ewa i On
10. Orlik Janusz, Mute
11. Sakowicz Paweł, Jumpcore
12. Teatr A PART, Teatr Amareya, chor. Marcin Herich, Cztery


Uzasadnienie:

Spektakle zostały wybrane zgodnie z przyjętymi kryteriami w celu promocji w kraju i za granicą spektakli powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. Stanowią różnorodne, cenne zjawiska na mapie polskiego tańca.


Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za udział w konkursie.


Informację o opinii członków Komisji na temat spektaklu biorącego udział w konkursie, można uzyskać, kierując indywidualne zapytanie na adres: info@polskaplatformatanca.pl.

drukuj