1 października odbędzie się pierwsze spotkanie Komisji Artystycznej PPT  - miniatura

1 października odbędzie się pierwsze spotkanie Komisji Artystycznej PPT

Informujemy, że spotkanie organizacyjne Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca odbędzie się 1 października 2018 o godzinie 13:00 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca.

Jednocześnie zmieniony zostaje zapis określony w Regulaminie Polskiej Platformy Tańca 2019 w sekcji C, punkt VIII ust. 1 a) Regulaminu prac Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca, mówiący o tym, że pierwsze spotkanie Komisji odbędzie się najpóźniej do 30 września 2018 roku. Z uwagi na to, że wyznaczona data spotkania jest dniem wolnym od pracy, pierwsze spotkanie Komisji odbędzie się w pierwszy dzień roboczy po ww. terminie, czyli 1 października 2018.

Nowy zapis sekcji C, punkt VIII ust. 1 a) Regulaminu prac Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca będzie brzmiał: „a) Pierwsze spotkanie KOMISJI: najpóźniej do 1 października 2018 roku, w celu wyboru przewodniczącego KOMISJI i zatwierdzenia Karty Oceny SPEKTAKLU”.

W trakcie spotkania zostaną podjęte decyzje w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, zatwierdzenia Karty Oceny Spektaklu oraz innych kwestii organizacyjnych związanych z organizacją Polskiej Platformy Tańca 2019.

Ww. zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na wyznaczenie terminów kolejnych posiedzeń Komisji, które zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania.

Przypominamy także, że zgodnie z sekcją B, punkt I, ust. 14: ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do zmiany treści REGULAMINU KONKURSU. O zmianie REGULAMINU KONKURSU WNIOSKODAWCY zostaną poinformowani poprzez przesłanie pliku zawierającego ww. zmiany na wskazany przez nich w Karcie Zgłoszenia adres e-mail. W terminie czternastu dni od daty otrzymania informacji o zmianach w treści REGULAMINU KONKURSU, WNIOSKODAWCA może zrezygnować z ich akceptacji, a tym samym z udziału w PLATFORMIE.

drukuj